OVER STREET ACTION

Het project "Street Action - powered by Buurtsport" wil jongeren (jongens én meisjes) uit een specifieke kwetsbare buurt of wijk stimuleren om meer te sporten en bewegen. Ook het nemen en delen van de verantwoordelijkheid over het aanbod is een essentieel deel van de visie van dit project.

Street Action in English
Street Acion en Français

Het doel van Street Action is het uitbouwen van een buurtsportaanbod voor en door jongeren (12-18 jaar) vanuit de expertise van zowel de sportdienst als een sociale partner (buurtwerk, integratiedienst, jeugdwerk, …) in de eigen leefomgeving van die jongeren. Het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid, ISB, ziet als ledenvereniging en kenniscentrum van het Vlaamse lokale sportlandschap via deze manier van werken enorme kansen liggen.

Daarnaast is het ook de bedoeling om, samen met de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel, lessen te leren en succesfactoren te ontdekken om maatschappelijk kwetsbare jongeren via sport zich goed te laten voelen. Ook de verwachte dynamische sociale evolutie in de projectwijken zal onder de loep genomen worden.

VOORHEEN

De aanpak en methodiek achter Buurtsport is al een vijftiental jaar gekend in Vlaanderen en Brussel. Sinds begin 2008 heeft Buurtsport een vaste plaats gekregen in de algemene werking van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw, kortweg ISB.

ISB ziet als ledenvereniging en kenniscentrum van het Vlaamse lokale sportlandschap in Buurtsport een unieke vorm om op een 'andersgeorganiseerde manier' aan sport te doen. Een manier om op een gepaste mogelijkheid iedereen te laten participeren, met de nodige aandacht voor de diversiteit die onze huidige samenleving zo boeiend maakt.

Door dit uniek en vernieuwend project wil ISB het Buurtsportverhaal in Vlaanderen en Brussel blijven stimuleren en aanzwengelen. Street Action zal in 23 verschillende steden en gemeenten, verspreid over Vlaanderen en Brussel, een extra stimulans bieden aan jongeren om zichzelf te ontplooien en zich sportief te vermaken.

CONCREET

ISB verwacht dat elke betrokken lokale sportdienst, samen met een of meerdere sociale partner(s), een actief en gezond programma uitwerkt, voor en door jongeren, in hun eigen omgeving. Met een buurtgericht aanbod in de vertrouwde omgeving van de doelgroep trachten we de keuze voor een actieve, gezonde levensstijl te stimuleren. De projecten binnen Street Action willen ook jongeren stimuleren om zelf initiatief te nemen bij het uitwerken van een aanbod in hun buurt. 

ACTIE 

In het voorjaar van 2012 zijn er 8 lokale projecten voor twee jaar van start kunnen gaan. In onderstaande steden en gemeenten zijn ze volop in beweging.

 • Roeselare
 • Ronse
 • Gent
 • Duffel
 • Boom
 • Vilvoorde
 • Heusden-Zolder
 • Hasselt

In het voorjaar van 2013 sloten maar liefst 15 extra lokale projecten aan.

 • De Panne
 • Kortrijk
 • Eeklo
 • Evergem
 • Ninove
 • Dendermonde
 • Aalst
 • Antwerpen
 • Willebroek
 • Mechelen
 • Lier
 • Dilbeek
 • Leuven
 • Genk
 • Dilsen-Stokkem